Интересни задачи

ПРАВИЛО НА ГАУС

1. Задача   В понеделник Иво преплувал една дължина на басейна; във вторник преплувал две дължини, в сряда три и така увеличавал с по една дължина на ден до неделя, когато преплувал седем дължини. Колко дължини е преплувал Иво за цялата седмица?

(А) 7;    (B) 13;    (C) 21;       (D) 28;          (E) друг отговор.

2. Задача Милена живее в къща с номер 50 .Ако улицата на която живее е номерирана ,така ,че от едната страна са четните номера,а от другата нечетните ,то колко къщи има преди къщата на Милена ,ако номерът на първата къща на улицата е единица?

А)34        B)49         C) 50            D)24          E)друг отговор

3.Задача .Няколко последователни дни Мирослава пробягвала определено разтояние. Първият ден пробягала една дължина,на втория две дължини ,на третия три дължини така увеличавала с по една дължина на ден.

Когато пресметнала всички дължини се оказало,че те са 21 .Колко дни е бягала Мирослава ?

а) 3          b) 8             c) 6           d) друг отговор

4. Задача    Рая трябва да продаде 10 стъклени звънчета с различни цени от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 лева. По колко начина може тя да разпредели всичките стъклени звънчета в три пакета така, че и трите да са с еднаква цена?

A) 1         B) 2              C) 3             D) 4                E) не е възможно такова разпределение